Geocultural data Backen

Sammanförda lämningar (13)

Åsrygg i riktning N-S ca 80 m 1 med ytlig grustäckt i den Nänden. Åsen vrider i nästan 90 c […]

Geocultural data Backen

Grav markerad av sten/block (22)

Rest sten, gråsten, 0.9 m h, 1.05 m br vid basen, 0.7 m br vidtoppen (NNÖ-SSV) samt 0.35 m tj. […]