Mora sten, grunden till den svenska demokratin – att taga och vräka konung!

Mora stenar och Mora sten stod på Mora äng i Lagga socken söder om Uppsala. Mora sten var en lös stenhäll och Mora stenar är en samling minnesstenar över tidigare kungaval. På Mora sten stod den som hade valts till valkung under medeltiden och hyllades av valmenigheten. Många historiker hävdar att Mora sten är försvunnen men är den det?

0 kr.  av 1 950 kr.  insamlat

Om Erik Gustaf Stenberg, Norrtäljes store donator

Handelsmannen Erik Gustav Stenberg donerade en stor summa pengar till Norrtälje stad år 1868. Närmare bestämt 570 000 kronor, eller ungefärligt omräknat i dagens penningvärde fantastiska nästan 33 miljoner kronor! Jag skall nu berätta för er om denne otrolige man och om hur han kunde bli så förmögen.

20 kr.  av 1 950 kr.  insamlat