Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (42)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt