Geocultural data Stockholm

Daghem / barnstuga (6)

Barnrikehus byggdes med statliga lån för ”mindre bemedlade barnrika familjer”. Lånereglerna var ett resultat av ett delbetänkande från den bostadssociala […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (197)

Barnrikehus byggdes med statliga lån för ”mindre bemedlade barnrika familjer”. Lånereglerna var ett resultat av ett delbetänkande från den bostadssociala […]

Geocultural data Stockholm

Daghem / barnstuga (5)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (194)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (189)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (188)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (187)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (186)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (185)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Daghem / barnstuga (4)

Daghemmet fick med anledning av de hyddliknande åttkantiga byggnadsdelarna populärnamnet ”Negerbyn.”