Geocultural data Stockholm

Bostadshus (262)

För förändringshistorik se Ekoln 1.

Geocultural data Stockholm

Daghem / barnstuga (7)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (260)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Lägenhetsbebyggelse (26)

Torplämning, ca 20×10 m (Ö–V), bestående av 1 källargrund och 1 terrasserad yta. Jordkällaren är 5 x 5 meter, övertorvad […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (259)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (258)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (257)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (256)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (255)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (254)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Hög (27)

Hög, ca 4 m diam och ca 0,4 m h. Beväxt med ett lövträd. Går ejatt urskilja eller särskilja bland […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (253)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Sjukhusbyggnad (2)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (252)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (251)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (250)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt