Geocultural data Stockholm

Bostadshus (218)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (217)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (216)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (215)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (214)

Barnrikehus byggdes med statliga lån för ”mindre bemedlade barnrika familjer”. Lånereglerna var ett resultat av ett delbetänkande från den bostadssociala […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (213)

Barnrikehus byggdes med statliga lån för ”mindre bemedlade barnrika familjer”. Lånereglerna var ett resultat av ett delbetänkande från den bostadssociala […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (204)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (203)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (202)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione