Geocultural data Stockholm

Jennie och Mattias Arvidsson år 1974

Utställning: Leksaker ur museets magasin… 2006-09-09 – 2007-01-28 Bild publicerad på Instagram vecka 23 år 2016. Syntolkning: Två barn sitter […]

Geocultural data Stockholm

Stockholms centralstation

CENTRALSTATIONEN 1867-71 arkitekt A W Edelswärd, 1910 påbyggnad arkitekt F Zettervall, 1925-28 ombyggnad av banhallen, södra paviljongen arkitekt F Zettervall, […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus med lokaler

År 1883 lät Notini uppföra huset mot David Bagares gata åt sig och sin familj. År 1889 uppfördes ytterligare ett […]

Geocultural data Stockholm

Telegrafstation och televerk

Televerkets ursprungliga hus i kvarteret Jericho uppfördes 1910-12 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson (1860-1936). Byggnaden är uppförd i 4-5 […]

Geocultural data Stockholm

Kärl av stengods

Edward”s family: En form av kruka.

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (4)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (4)

Byggnad Odaterad Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (3)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]