Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (20)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (19)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (30)

Småstugebyrån Småstugebyggande i kommunal regi inleddes 1926. Den kommunala bostadspolitiken hade som syfte att ge arbetare och lägre tjänstemän möjlighet […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (29)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (28)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (18)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (19)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (18)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (15)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (14)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (15)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (13)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (13)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (7)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (6)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]