Geocultural data Stockholm

Bostadshus (187)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (186)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (185)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Daghem / barnstuga (4)

Daghemmet fick med anledning av de hyddliknande åttkantiga byggnadsdelarna populärnamnet ”Negerbyn.”

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (182)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (180)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (178)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (176)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Ej utrett (4)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Roslagsbanan, train from 1934 changing tracks (without guide)

This is a train built in 1934 and used up until the 1990s – and in this version of the […]

Geocultural data Stockholm

Daghem / barnstuga (3)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholm

Minnesmärke (15)

Minnessten, Flyttblock i granit, 1,5 m h, 2,3 m br (SO-NV), 1,2 m tj. I den mot NO vända sidan […]