Geocultural data Sösdala

Stensättning (284)

Stensättning, röseliknande, 12 m i diam och 1 m h. Delvisövertorvad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar, enstaka 0.5-0.8 m […]

Geocultural data Sösdala

Överförd (6)

Numret registrerat som Norra Mellby sn nr 312, se detta RAÄ-nr. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller […]

Geocultural data Sösdala

Gravfält (167)

Gravfält, 90 x 60 m (VNV – ÖSÖ), bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa utgöres av minst 4 skeppssättningar, 1 […]

Geocultural data Sösdala

Stensättning (283)

Stensättning, röseliknande, 9 m i diam och 1 m h. I huvudsakövertorvad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar, enstaka 0.5-0.7 […]

Geocultural data Sösdala

Område med fossil åkermark (31)

Fossil åkermark, ca 250×250 m (N-S), bestående av åkerytor samtca 150 röjningsrösen. Dessa är 3-6 m i diam och 0.2-0.8 […]

Geocultural data Sösdala

Fyndplats (176)

Lösfynd, uppguft om, bestående av en flintyxa eller dylikt, frånNygård.