Geocultural data Östersund

Smithens gård (2)

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun

Geocultural data Östersund

Smithens gård

Möjligen flyttat till Östersund från Norge. Diderik Capelen-Smith som givit namn åt gården var en norsk handelsman som bedrev handel […]

Geocultural data Östersund

Bostadshus (296)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Affär och butik (57)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Affär och butik (56)

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun

Geocultural data Östersund

Affär och butik (55)

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun

Geocultural data Östersund

Affär och butik (54)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Bostadshus (294)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Flerbostadshus (51)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Ej utrett (5)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Nöjeslokal

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Parkeringshus

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Affär och butik (53)

Byggnaden är möjligen till stomme och grund en på 1790-talet uppförd byggnad. (Östersund – hus med historia.)

Geocultural data Östersund

Bostadshus (293)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman