Geocultural data Odefinierad

Eklund, Karl ; Eriksson, Petters Erik ; Gustaf, Pekkos ; Hansson, Helmy ; Lövås, Olle

Matchar på Landskap (Dalarnas län),Inspelningsplats (Dalarnas län) Detta material är inspelat 1964-10-17. Polska /16-dels. Gråtlåten, polska efter Pekkos Per. Gånglåt. […]

Geocultural data Odefinierad

XTest XTestsson (3)

Det finns information om inspelat material från 2021-03-05. XTest XTestsson:X1. XSången Xom XGransäterX2. XSverige-visanX3. XJag Xsatt Xpå XAnstalten XNorrtälje X(visa)X4. […]

Geocultural data Odefinierad

XTest XTestsson (2)

Det finns information om inspelat material från 2021-03-05. XTest Xsjunger XSången Xom XGransäter. och orten är XGransäter X(stadsdel), XNorrtälje.

Geocultural data Odefinierad

Näcken (74)

Näcken var det allmänt använda namnet…

Geocultural data Odefinierad

Utan titel (32)

Dä va e blåkullekäring, som va utå f…

Geocultural data Odefinierad

Svartkonst (40)

Om en blir ovän med en käring eller gu…

Geocultural data Odefinierad

Svartkonst (39)

När mor min var till kyrkan, så brukad…

Geocultural data Odefinierad

Svartkonst (38)

Om en ville bli stark, så skulle en pas…

Geocultural data Odefinierad

Luftfärder (2)

Farfar tala om att det var en häxa upp …

Geocultural data Odefinierad

Svartkonst (37)

Här på skogarna hade folk tro på trol…

Geocultural data Odefinierad

Svartkonst (36)

En skulle ha en ”trôllpôs” i huset…

Geocultural data Odefinierad

Troll (335)

Jag mins en gammal gumma som var i sätr…

Geocultural data Odefinierad

Gasten (34)

Uppe i Hid var ett berg, som var en gast…

Geocultural data Odefinierad

Varulv (33)

Det var konstigt, för det fanns vargar …