Geocultural data Nordens ark

Byggnadsminne (2)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data Nordens ark

Flygelbyggnad (8)

Östra flygeln har varit bostad för inspektorn på Åby säteri.

Geocultural data Nordens ark

VÄSTRA FLYGELN

Den nordöstra flygeln har inrymt badstuga/brygghus samt två rum för tjänstefolk. Byggnaden moderniserades 1958 och iordningsställdes som bostad och senare […]

Geocultural data Nordens ark

Övrigt (24)

Inom ett område av ca 30 x 25 meter (NO-SV) finns spridda förekomster av huggen röd granitsten i olika storlekar. […]