Geocultural data Kebal

Härd (7)

Härd, oregelbunden, minst 0,5 x 0,75 m (framkom i schaktkant). Ofylld. Innehöll lerig sand och kol.