Geocultural data Hagsätra

Hällristning (52)

Ungefär vid den med x markerade platsen skall enligt Sven-GunnarBroström, Grödinge ha funnits minst 1 älvkvarn. Den skulle hafunnits vid […]