Geocultural data 171

Vägmärke (86)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data 171

Plats med tradition (11)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data 171

Vägmärke (85)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data 171

Plats med tradition (10)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data 171

ÅBY SÄTERI

Åby omnämns redan 1307. Efter att ha ägts av olika stormän blev gården 1631 kronogods men såldes 1648 till översten […]

Geocultural data 171

Fyndplats (112)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data 171

Färdväg (16)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data 171

Hällristning (48)

Swedish National Heritage Board

Geocultural data 171

Hällristning (47)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.