Geocultural data Örebro Örebro kommun

Vattentorn

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Vattentornet Svampen projekterades och byggdes mellan åren 1954 och 1958, invigning skedde den 13 maj 1958. Arkitekter var Sune Lindström och Poul Kyhl vid AB Vattenbyggnadsbyrån (VBB), Stockholm. Svampen har blivit en prototyp för många efterföljande, VBB har uppfört liknande torn på flera håll i världen, de mest kända finns i Kuwait och Saudiarabien. Svampen i Örebro står som en symbol för staden Örebro samt för den dynamiska perioden efter andra världskriget, den tid då Sverige intog en internationell tätposition inom arkitektur, formgivning och samhällsbyggande. Under denna period manifesterar sig Örebro starkt inom dessa områden. Rosta och Baronbackarna blev snabbt milstolpar inom svenskt bostadsbyggande, och de kom också att väcka internationellt intresse. Medborgarhuset på Söder och vattentornet Svampen räknas idag till de främsta exemplen på svensk modernistisk arkitektur och har väckt internationell uppmärksamhet. Svampen är såväl konstruktivt som estetiskt ett kvalificerat exempel på sin tids experimenterande inom form och konstruktion. Den är en konstruktivt mycket avancerad byggnad som uppfördes med en för sin tid unik betonggjutningsteknik. Dess kraftfulla och samtidigt spänstigt livfulla former speglar det nära sambandet mellan form och konstruktion, där den nya tekniken varit förutsättning för formen. Formuttrycket förstärks mycket effektfullt av fasadytans två gråskalor i vertikala reliefer. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2005-02-17, Dnr 432-00952-2001

Heritage Hunter

Första upptäckare
Sara.G
Scout (42)
16
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

Boplatslämning övrig (4)

Boplats övrig, 30×10 meter, innehöll tre stolphål och ett kulturlager. Kulturlagret var cirka 5 meter stort. Flammigt kulturlager mot sandig […]

Geostory Örebro

Färgerifabrikör Lars Albrecht Landby

Färgerifabrikör Lars Albrecht Landby var inte från Örebro. Han föddes utanför Stockholm. Året var 1819. Till Örebro kom Landby år […]

Geocultural data Örebro

Örebro (6)

Staty av Karl XIV Johan i Henry Allards park. Swedish National Heritage Board

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar