Geocultural data Långav Torsby kommun

Troll (339)

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Det vart en vallkulla i en säter som va...

Information om platsen

Långav
Torsby kommun

Fler platser i närheten

Geocultural data Långav

Bjäran (11)

”Tussen” gick i lagårdar och sög m…

Geocultural data Långav

De dövstumma ”kloka” och seende

Lapparna ha ansett, att de som ha varit …

Geocultural data Långav

Spökeri (5)

Di känn efter att en gubb, di kall för…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Institutet för språk och folkminnen

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar