Geocultural data Stockholms kommun Stockholms län

Stockholms Centrals gamla klocka

Beskrivning

Stockholms Centrals gamla klocka kallas uret som sedan oktober 2013 står på Centralplan utanför Stockholms centralstation. "Gamla klockan" – som ägaren Jernhusen kallar den – inköptes omkring 1910 av Statens Järnvägar, troligen från F.W. Tornberg urfabrik & urhandel och har sedan dess funnits på minst sex olika platser.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4133)
1490
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Frescati-Ålkistan

Mot N. Roslagsvägen (E18) i mitten, till vänster Bergianska trädgården och Brunnsviken. Till höger Riksmuseet och Lappkärrsberget. Flygbildsdokumentation Swedish National […]

Geocultural data Stockholms kommun

Fornlämningsliknande bildning (40)

Stensättningsliknande lämning, närmast rund 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-1 m st. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (29)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar