Geocultural data Stockholms kommun Odefinierad

Stensättning (271)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Stensättning, rund eller närmast rund, 10-12 m diam och 0,1 mh. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,3-0,6 m st. Kantkedja0,1 m h av 0,3-0,6 m l stenar.2) Intill stensättningen finns förhöjningar som möjligen kan varabebyggelselämningar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Område med militära anläggningar

Område med stridsvagnshinder, ca 50 m l (huvudriktning Ö-V), bestående av 12 stridsvagnshinder, varav 10 s.k. betongpianon och 2 s.k. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Centralstationens dricksvattenfontän

Centralstationens dricksvattenfontän är en dricksfontän i Centralhallen för Stockholms centralstation. Två fontäner utfördes 1927 troligen av Ansgar Almquist efter ritningar […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (41)

Byggnad Odaterad

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar