Geocultural data Nordens ark Sotenäs kommun

Övrigt (24)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Inom ett område av ca 30 x 25 meter (NO-SV) finns spridda förekomster av huggen röd granitsten i olika storlekar. På en bergsavsats inom området ligger: Ett kvaderhugget stenblock av röd granitsten (id 101), som är 0,63 m l, 0,33 m br och 0,28 m h. Blocket ligger i N-S riktning och har en skada i den N delen. Blocket och den huggna stenen utgör förmodligen byggnadsmaterial från Åby säteris (Tossene 335) byggnationsfaser. (Dnr 326-3349-2007)

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
MadTess
Scout (21)
19
Nuvarande väktare
MadTess
Scout (21)
17
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Nordens ark

Mangårdsbyggnad (3)

? ?

Geocultural data Nordens ark

Flygelbyggnad (8)

Östra flygeln har varit bostad för inspektorn på Åby säteri.

Geocultural data Nordens ark

Byggnadsminne (2)

Swedish National Heritage Board

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar