Beskrivning

Näbbtorget är ett trekantigt torg i södra delen av centrum i Örebro. Platsen ligger där gågatan Näbbtorgsgatan möter Drottninggatan, mittemot varuhuset Krämaren. Näbbtorgsgatan är en del av Örebros ursprungliga Gatun, d.v.s. föregångaren till vår tids Drottninggatan - Storgatan. I 1654 års stadsplan beslutade man om att den stora gatan skulle rätas ut och jämnas till. Fortfarande finns spår av Örebros gamla gata i Näbbtorgsgatan på Söder, liksom i Gamla Gatan vid Järntorget, och Olaus Petri kyrkogata och Lillågatan på Norr . Näbbtorget fick sitt namn år 1901 . Nära trottoaren mot Drottninggatan finns ett stenfundament med en avbildning av jorden och månen som ingår i den 2,5 km långa modellen Solsystemet i Örebroformat.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

Gengångaren i Kumla

I Kumla fattigstuga dog år 1862 en Näm…

Geocultural data Örebro

Ben av ben obränt (3)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Örebro

Kloster (2)

Lämningar efter kloster, plats för. Vid grävningar 1847påträffades, ca 30 m N om hörnet av Gamla gatan ochJärnvägsgatan, grundmurarna till […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar