Geocultural data Jakobstorp Hässleholms kommun

Kvarn (18)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Kvarnlämning, ca 50x20 m (NÖ-SV). I SÖ är dammvallen, S om bäcken14 m l (N-S) och NÖ om bäcken 30 m l (ÖNÖ-VSV). Vallen är mycketvälbyggd och välbevarad, 0,5-2 m br och intill 1 m h, byggd av 0,2-0,4 m st stenar. Vallen slutar i Ö vid ett stenblock, 5x3 m och 1,3 m h.15 m NV om vallen är kvarngrunden, byggd in i den kraftiga N-sluttningen, 8x6 m (N-S), med kallmurade väggar S-V om bäcken, intill 2m h och byggd av 0,3-1 m st stenar.Enligt Erik C Nilsson byggdes kvarnen i mitten av 1900-talet av Johannes Andersson, boende på det som idag heter Magnarp 6:2, vilketlydde under Magnarp 6:8.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4121)
1484
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (154)

Bytomt, på äldsta lantmäterikartan fördelad på två områden.1) Gårdstomt, ca 50×50 m (N-S), benämnd nr 1 år 1739. Idag åkermark.Ca […]

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (153)

Gårdstomt, ca 80×60 m (N-S), enligt karta från år 1739 över Magnarps by (Magnarp nr 5 – Maijnarpetorp, år 1691). […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (19)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 3 m i diam och0,3 m h. Övertorvat. Vid provstick framtogs intill 5 cm st […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar