Geocultural data Stockholms kommun Stockholms län

Fornlämningsliknande lämning (56)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4121)
1484
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Wallingatan 1, exteriör, bil, fotografi, photograph

Etnografiska museet Wallingatan 1, sedd från Adolf Fredriks Kyrkogata.

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (53)

? ?

Geocultural data Stockholms kommun

Bostadshus (317)

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar