Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Bostadshus (239)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (190)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (125)

F.d. Lagern 3, Kungsgatan 66. Gårdsflygeln (hus II) riven 1985. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per […]

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (73)

Gårdshus med ateljévåning. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar