Om Erik Gustaf Stenberg, Norrtäljes store donator

Handelsmannen Erik Gustav Stenberg donerade en stor summa pengar till Norrtälje stad år 1868. Närmare bestämt 570 000 kronor, eller ungefärligt omräknat i dagens penningvärde fantastiska nästan 33 miljoner kronor! Jag skall nu berätta för er om denne otrolige man och om hur han kunde bli så förmögen.

Genom ditt bidrag så medverkar
du till att skapa

● en historiskt underbyggd berättelse där vi undersöker dokumenterat material och källor tillsammans med uppgiftslämnaren.

● textbearbetning.

● professionell inläsning.

● ljudläggning med tidsenlig bakgrundsmusik.

● en färdig geostory som alla som besöker platsen kan ta del av genom appen.

20 kr. 
insamlat
1
donation
1 950 kr. 
mål

Välj hur mycket du vill bidra med. Bidraget hjälper till att vår kulturhistoria dokumenteras och berättas genom GeoStory. Reklam eller klickbar historisk information om lokala företag visas i anslutning till geostoryn. Tack för ditt bidrag!

 kr. 
Jag vill gärna hjälpa till
All personlig information behandlas enligt lagen om GDPR
Personlig Information

Credit Card Info
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 200 kr.